ΑΣΦΑΛΕΙΑ…μια λέξη με μεγάλη σημασία στις μέρες μας και ειδικά όταν έχει να κάνει με την περιουσία αλλά και την ίδια μας τη ζωή. Έτσι, από την πολυετή μας πείρα σας παρέχουμε υπηρεσίες φύλαξης και συστήματα ασφαλείας, συνδυάζοντας την τεχνολογία με τον ανθρώπινο παράγοντα:

Tοποθέτηση ηλεκτρονικών συστημάτων συναγερμού & παρακολούθησης:

Tοποθέτηση ηλεκτρονικών συστημάτων συναγερμού & παρακολούθησης. Συναγερμοί & κάμερες στην Κόρινθο

Σας παρέχουμε μελέτη του χώρου που επιθυμείτε να προστατεύσετε, ώστε να εγκατασταθεί με το πλέον αποτελεσματικότερο εξοπλισμό, από τις συνεργασίες με τους κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων ασφαλείας, ένα ιδανικό σύστημα συναγερμού ή παρακολούθησης που θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υψηλότερες απαιτήσεις ασφαλείας.

Άμεση επέμβαση:

Σας παρέχεται η δυνατότητα να συνδέσετε το σύστημα συναγερμού σας με το σύγχρονο Κέντρο Λήψης Σημάτων (Κ.Λ.Σ.) που λειτουργεί όλο το 24ωρο και να έχετε άμεση επέμβαση από τα σηματοφόρα οχήματα της εταιρείας, σε περίπτωση ενεργοποίησης συναγερμού.

Στατικές Φυλάξεις:

STAT_FYLAKSIΜε πλήρως καταρτισμένο προσωπικό αναλαμβάνουμε τη φύλαξη ιδιωτικών και δημόσιων εγκαταστάσεων:

βιομηχανικές μονάδες
εργοστάσια
εμπορικά καταστήματα
δημόσιες υπηρεσίες
αθλητικές εγκαταστάσεις
εργοτάξια
φύλαξη εκδηλώσεων


Περιπολίες:

PERIPOLIESΜε τα σηματοφόρα οχήματα της εταιρείας μας μπορείτε να έχετε έλεγχο (περιπολία) σε οποιοδήποτε χώρο και κτιριακή εγκατάσταση (προσωπική – επαγγελματική).

Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων:

Η σύνδεση με το 24ωρο Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων σας εξασφαλίζει την δυνατότητα ελέγχου του ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας (συναγερμός) και του συστήματος παρακολούθησης (κύκλωμα καμερών). Σε περίπτωση ενεργοποίησης συναγερμού μπορεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος του φυλασσόμενου χώρου απομακρυσμένα μέσω του κυκλώματος καμερών, αλλά και από καταρτισμένο προσωπικό συνδυάζοντας την υπηρεσία της Άμεσης Επέμβασης.

Συντήρηση συστημάτων συναγερμού:

Παρ’ όλη τη διαδικασία τοποθέτησης, για να συνεχίσει να είναι λειτουργικά εύρωστο ένα ηλεκτρονικό σύστημα συναγερμού ή παρακολούθησης, χρειάζεται την απαραίτητη συντήρηση. Είμαστε στο πλευρό σας, ώστε με την πρόληψη και το τακτικό έλεγχο να αποφθεχθεί οποιαδήποτε βλάβη ή πρόβλημα και να υπάρξει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συστήματος.