Ενδεικτικό Πελατολόγιο
ΟΑΕΔ
ΑΒ Βασιλόπουλος
Π.Γ.Ν Πειραιά Τζάνειο
ΤΕΡΝΑ